Sammen med kunstner Per Kristian Nygård fikk vi æren av å lage utsmykkingen i nye Bodø Rådhus.

Kunstutstillingen kalles » Et dikt til byråkratiet» og kunster Nygård sier selv at utgangspunktet for ideen er at kontorarbeid og byråkrati er en sentral del av et rådhus…

Møblene er laget i ask.

Kunstutstilligen er produsert etter inspirasjon fra historiske kontormøbler.

Noen av oss husker kanskje denne?

Her vises en videosnutt av det ferdige prosjektet….